چرا کنکاش؟

شرکت مھاجرتی کنکاش، اولین شرکت مھاجرتی در ایران است. این شرکت با بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه مھاجرت و مخصوصا در صنعت اخذ تابعیت دوم از طریق سرمایه‌گذاری، یکی از پیشگامان این عرصه و یک نام آشنا و مورد اطمینان است. شرکت کنکاش با بھره بردن از سال‌ھا تجربه، در اختیار داشتن تیمی از افراد متخصص و شبکه وسیعی از ارتباطات حرفه‌ای شامل مقامات دولت، نماینده‌ھای برتر دولتی و وکلای مجرب، این امکان را دارد که متقاضیان اخذ تابعیت دوم از طریق سرمایه‌گذاری را با روش‌ھای کاملا امن و قانونی ھمراھی کند و تجربه دلپذیری را برای آن‌ھا در این امر خطیر فراھم آورد.

دنیا متعلق به شماست. بدون محدودیت در آن سفر کنید!

چرا دومینیکا؟

اخذ تابعیت و پاسپورت دومینیکا یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ھای مورد نظر شھروندان ایرانی در سال‌ھای اخیر بوده است، چرا که با سرعت و سھولت بیشتری نسبت به اکثر برنامه‌ھای اخذ اقامت و تابعیت حاصل می‌شود و با امکان سفر بدون ویزا به بیش از ۱۴۰ کشور مطرح دنیا از جمله کشور انگلستان و تمامی کشورھای حوزه شنگن، یک پاسپورت با قدرت سفر بدون ویزای بی‌نظیر به حساب می‌آید. علاوه بر این، برنامه سرمایه‌گذاری دومینیکا، ارزانترین برنامه اخذ تابعیت و پاسپورت در دنیا محسوب می‌شود. ھمه این عوامل باعث شده‌اند که این پاسپورت یکی از محبوب‌ترین و خواستنی‌ترین گزینه‌ھای موجود در صنعت اخذ تابعیت دوم از طریق سرمایه‌گذاری باشد.